Μισθοδοσία

  • Σύνταξη και υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος Εργάνη όλων των εντύπων Ο.Α.Ε.Δ. και Σ.Ε.Π.Ε., προσλήψεων, οικειοθελών αποχωρήσεων, καταγγελιών συμβάσεων, συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, λήξης-ανανέωσης συμβάσεων ορισμένου χρόνου, πρακτικής άσκησης, πίνακα προσωπικού (ετήσιο), τροποποίηση προγράμματος εργασίας (ωρών, αποδοχών), υπερωριών.

  • Υπολογισμός της μισθοδοσίας των εταιριών μηνιαίως, καθώς και την εκτύπωση των αποδείξεων πληρωμών τόσο των υπαλλήλων, όσο και των αντίστοιχων μισθοδοτικών καταστάσεων.

  • Ενημέρωση του βιβλίου αδειών και υπερωριών της εκάστοτε εταιρείας.

  • Αποστολή των βεβαιώσεων αποδοχών υπάλληλων ετησίως για κάθε εταιρεία.

  • Υπολογισμός των αποζημιώσεων σε περιπτώσεις καταγγελίας συμβάσεως ή αποχώρησης λόγω συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της επιχείρησης.

  • Αποστολή μηνιαίως των προσωρινών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. της εταιρείας.

 

Έγκαιρη ενημέρωση και συμβουλευτική για τις αλλαγές στην Εργατική, στην Ασφαλιστική, στη Φορολογική Νομοθεσία και στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.